MIA TAKEMOTO

Third Space

Tempera on wood with string, 100 x 30 cm.

@mtakemoto.art